Menu Zamknij

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Rozwód nigdy nie jest łatwą sprawą. Tu trudne emocjonalnie przeżycie nie tylko dla samych rozwodzących się, ale także dla ich rodzin. Case staje się szczególnie trudny, kiedy zaangażowane są dzieci. Jak przebiega sprawa rozwodowa i co zrobić, aby uporać się z tym jak najszybciej?

Niemożliwe jest udzielenie rozwodu bez wcześniejszego postępowania sądowego. Następuje ono po wcześniejszym złożeniu wniosku przez małżonków. Strona musi wykazać, że w relacji nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd rozwiązuje sprawę za pomocą wyroku.

Cała sprawa może zostać zamknięta już po pierwszej rozprawie jeżeli strony porozumiały się ze sobą co do wszystkich elementów i jest to rozwód bez orzekania o winie.