Menu Zamknij

Prawo pracy: prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców

Prawo pracy to zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zapewnia ono ochronę i równowagę między stronami umowy o pracę.

Pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy i przerw wypoczynkowych. Mają również prawo do równego traktowania, ochrony przed dyskryminacją i możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego czy chorobowego.

Pracodawcy z kolei mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy. Powinni również przestrzegać prawa do przerw wypoczynkowych i zapewnić swoim pracownikom umowę o pracę.

W przypadku naruszenia przepisów prawa pracy, pracownicy mają prawo do dochodzenia swoich praw, w tym do składania skarg i wniosków o odszkodowanie.