Menu Zamknij

Na czym polega przedawnienie?

Przedawnienie to termin z prawa cywilnego. To nic innego jak możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Termin przedawnienia określa art. 118 Kodeksu Cywilnego oraz artykuły szczególne.

Kodeks Cywilny określa termin przedawnienia na 6 lat, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przedawnienie samo w sobie nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania, a jedynie powstanie uprawnienia do zaprzestania jego dochodzenia. Następuje ono z mocy prawa po upływie określonego czasu. Aby uchylić się od spełnienia świadczenia dłużnik musi podnieść zarzut przedawnienia.