Menu Zamknij

Czym zajmuje się kancelaria Notarialna?

Notariusz Częstochowa, umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, o podział majątku wspólnego, spółek, zniesienia współwłasności, o dział spadku i innych praw majątkowych, spisywanie aktów poświadczenia dziedziczenia czy protokołów.

Kancelaria notarialna jest niezbedna przy jakichkolwiek tranzakcji zwiazanymi ze sprzedażą czy kupnem nieruchomości.

Umowa sprzedaży domu jest ważnym dokumentem regulacyjnym, który ustala warunki sprzedaży nieruchomości między sprzedającym a nabywcą. W Polsce umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co oznacza, że ​​musi być zawarta przez notariusza.